Műhelyünk címe:
1164 Budapest, Vidámvásár u. 42.
Telefon:
(+361) 400-0923
E-mail:
halasiauto@freemail.hu
Időjárás helyzetkép
Hőtérkép
Magyarország hőtérképe
Budapest szmogtérképe
Budapest légszennyezetségi adatai
Kötelező Biztosítás
CASCO Biztosítás, Lakás és Utasbiztosítási díjszámítás és kalkulátor egy helyen
- AXON Biztosítási Alkusz Kft. -
Az összes Biztosító ajánlata egy helyen.
  Futóműbeállítás

Általános információk a futóműbeállításról.

A futómű diagnosztika a kerék és futómű-beállítási paraméterek méréstechnikája,amelyhez
elsőként a mérési viszonyítási rendszert kell definiálni:

A futőmű-beállító késülékek a futómű geometriaijellemzői közül számosat a gravitációs erőtér
irányához(a gravitáció vektor által kijelölt függőleges irány)viszonyítanak.Emiatt előfeltétel,hogy
a mérés során a jármű vízszintes síkon áljon.

A többi futómű jellemző mérése pedig valamilyen-a járműre jellemző-jellegzetes tengelyhez viszonyítva történik.

Kerékösszetartás

A kerékösszetartás a kétoldali keréksíkok kerékpánt átmérőnyi hosszon vett távolságváltoztatásának nagysága a vizszintben.Az általános definicció szerint mértékegysége mm. Amennyiben azonban a jármű vonatkoztatási tengelyéhez (szimezriatengely , tényleges menettengely) viszonyítva mérjük,fog-szögperc dimenzióban kapjuk meg az értéket. Végül ha a kerékpánt átmérőnél nagyon hoszra vonatkoztatjuk (pl: a tengelytávra) akkor mértékegysége mm/m. A kerékösszetertás pozitív,ha a kerékpántok távolsága elöl kisebb mint hátul.Az egyedi kerékösszetartás az eggyik oldali kerék vonatkoztatási bezárt szöget jelenti. Négyfejes műszer esetén a vonatkoztatási tengely a hátsó tengelynél a jármű szimetriatengelye, míg az első tengelynél a tényleges menettengely.

Kerékdőlés

A kerékdőlés a kerék síkjaés a jármű menetiránya merőleges sík metszésvonalának a füddőlegessel bezárt szöge. Értéke pozitív,ha a kerék a függőlegeshez képest kifelé és negatívha befelé dől.
A dőlést fokban mérjük az alábbi peremfeltételek szerint:
 • hátsó kerekek dőlése:egyenesmenti helyzetben,
 • első kerekek dőlése:kormánykerék közép helyzetben. A kerékdőlés nem megfelelő értéke az alábbi hibákat okozhatja:
 • tulságosan nagy negatív kerékdőlés:nagy sebességnél jobb oldalvezetés,de egyben növekvő tengelytehelés és tulhevülő gumiabroncs,
 • tulságosan kis mértékü pozitív kerékdőlés:hosszabb oldalvezetés,nagyobb mértékü abroncskopás.
 • Tengelyeltolódás

  A tengelyeltolódáson a nyomtávkülömbség szögének szögfelezője és a tényleges menettengely által bezárt szög.Értéke pozitív,ha a tengely jobbra tolódott el. A kimért zenygely-helyzet hibák a karosszérajavítás elött fontos információkkal szolgálhatnak.Ezek a rendelletlenségek ugyanis általában mechanikai sérülésekre vezethetők vissza.

  Utánfutás(csaphátradőlés)

 • a csapterpesztés a tengelycsonkcsap középvonala(valóságos vagyképzetes) és a függőleges által bezárt szög vetülete a menetiránnyal párhuzamos függőleges síkon.
 • értéke pozitív, ha a tengelycsap felső vége a függőlegestől hátrafelé dől.
 • utánfutás nem megyfelelő értékéből eredő hibák:
 • az utánfutás mértéke túlságosan nagy (pozitív):nagy kormányzási erő szükséglet (nehéz kormányzás)
 • az utánfutás értéke túlságosan kicsi (negatív):rosz kormányvisszatéritő hatás,gumiabroncs élettartam csökkenés,
 • eltérő kétoldali utánnfutás:az autó "elhúz"
 • a csapterpesztés és az utánnfutás értéke csupán közvetetten,balra-jobbra 20 fokkal (illetve eggyes esetekben 10 fokkal) történő alákormányzás során mérhető meg.
 • Kormánylegördülési sugár:

 • a kormánylegördülési sugár a gumiabroncs felfekvési talpfelületének középpontja és a meghosszabított kormányzási tengely útfelülettel alkotott metszéspontja közötti távolság.
 • a kormánylegördülési sugár megfelelő értékéből eredő hibák:
 • pozitív kormánygördülési sugár:stabil egyenes menetet biztosít,de ellenkormányzásnál eggyenlőtlen fékhatást okoz,
 • negatív kormánylegördülési sugár: eggyenlőtlen fékhatás esetén autómatikusan ellenirányú kormányelfordulást okoz,vezetőnek tehát erősen kell tartania a kormánykereket,
 • nulla értékü kormánygördülési sugár:fékezésnél történő oldalra húzáskor vagy defekt esetén megakadályozza a zavaró erők átvitelét a kormánykerékre és ezzel a nagy kormányzási erő igényt.
 • szükségessége a külső és belső íven haladó kerekek fordulási sugár-eltérésből adódik. A kormányzási szögeltérés mérése a kormánytrapéz megfelelő működéséről ad felvilágisítást.
 • a kanyarodási szögeltérés nem megyfelelő értéke esetén megnő az abroncskopás és ívmenetben a jármű kitörket a kanyarból.
 • Dőlésszög:

 • a dőlésszög a tengely volnal és a függőleges szaggatott vonal("a" ill "b") által bezárt szög.
 • Kanyarodási szögeltartás:

 • a kanyarodási szögeltérés s kétoldali kormányzott kerekek talpfelületének elfordulási szögkülömbsége az eggyik(általában a belső) kerék 20fokos bekormányzása esetén.
 • Copyright © Halasi Autójavító Műhely